Betroubaarheid

 • Wees eerlik sodat mense jou kan vertrou.
 • Kom jou beloftes na.
 • Leef met integriteit.
 • Wees lojaal.
 • Doen wat reg is, al is dit moeilik.
 • Bou ‘n goeie reputasie.

Respek

 • Volg die Goue Reël.
 • Openbaar goeie maniere.
 • Luister na ander mense.
 • Aanvaar mense wat anders is.
 • Los konflik sonder geweld op.
 • Moenie vuil taal gebruik nie.

Verantwoor-delikheid

 • Doen wat jy moet doen.
 • Beplan vooruit en stel doelwitte.
 • Kies ‘n positiewe gesindheid.
 • Dink voor jy doen (Selfbeheersing)
 • Moenie ander blameer nie.
 • Stel ‘n goeie voorbeeld.

Regverdigheid

 • Hou by die reëls van die spel.
 • Maak beurte.
 • Wees oop en luister regtig na ander.
 • Kry eers die feite.
 • Moenie mense misbruik nie.
 • Moenie kant kies nie.

Omgee

 • Hanteer alle mense mooi.
 • Wees dankbaar en wys dit.
 • Kies om mense te vergewe.
 • Help ander mense in nood.
 • Moenie selfsugtig wees nie.
 • Wees mededeelsaam.

Burgerskap

 • Maak jou gemeenskap beter.
 • Wees ‘n goeie buurman.
 • Gehoorsaam reëls en wette.
 • Respekteer outoriteit.
 • Beskerm die omgewing.
 • Moenie rommel strooi nie.