Home/Ons Skool

Die verhaal van die Laerskool Courtrai is gebore in 1970 toe dit gestig is en in 1976 gegroei tot ‘n parallelmediums laerskool. Tans is hierdie skool ‘n dubbelmedium ko-ed laerskool. Tot op hede het meer as (aantal) studente van graad R tot graad 7 gehalte-onderwys ontvang op grond van godsdienstige beginsels. Die naam Courtrai word ontleen aan een van die oorspronklike plase wat aan afstammelinge van die Franse Hugenote behoort het. Die besondere skoolkleure (blou en rooi) beklemtoon hierdie Franse verbintenis.

Die skoolwapen is geïnspireer deur die stadswapen van die Vlaamse stadjie, Kortrijk – vroeër deel van Frankryk. Die rooi keper wat in die wapen voorkom, word algemeen deur die skool gebruik as identifiseringsimbool. Drie pêrels versier die keper en stel die drie rotse (standvastigheid) op Paarlberg voor. Die leuse, Fide et Virtute, vry vertaal, simboliseer die deugde, Geloof en Moed.

Die skool is in ‘n gevestigde woonbuurt geleë met ‘n pragtige uitsig oor die Drakensteinberge. 

Sedert 1983, na voltooiing van die uitbreidings aan die skoolgebou, beskik ons oor al die moderne geriewe om skoolopvoeding in totaliteit te beoefen. Ruim geleentheid word aan alle leerders gebied om hul talente te ontdek, te ontwikkel en te beoefen.

EIke leerder is ingedeel by een van drie spanne, nl. Laborie (wit), Picardie (rooi) en Altenburg (blou). Op verskeie terreine bou dit spangees en algemene meelewing onder die leerders.

Dit is vir Courtrai Primêr  baie belangrik om deur toewyding en noue samewerking tussen huis en skool net die beste aan ons leerders te bied. In die verband word gereelde kontak tussen personeel en ouers aangemoedig, en u as ouers word genooi om oueraande en -funksies getrou te ondersteun.

Verwelkoming van die skoolhoof

Baie welkom en dankie dat u die webtuiste van Laerskool Courtrai besoek.

Die kinders aan ons toevertrou is die sentrale fokus in alle fasette van Laerskool Courtrai, vandaar ons visie van kwaliteit-opvoeding vir ons leerders. In ons opvoedingstaak konsentreer ons op ‘n balans tussen akademie (ons is primêr ‘n akademiese inrigting), sport, kultuur en leierskapontwikkeling.

Hiermee saam word baie aandag geskenk aan gesonde waardesisteme, etiket, netheid en goeie burgerskap, alles gebaseer op Christelike beginsels.

‘n Ander belangrike faset van die holistiese opvoeding van ons leerders is gesonde dissipline, gebaseer op liefde, regverdigheid en positiwiteit. Daarom word van ons ouers verwag om ons hande te sterk in die opvoedingstaak deur die grondslag van dissipline tuis te lê.

Laerskool Courtrai is gefundeer in Christelike beginsels en dit word van elkeen verwag om dit te respekteer. Ons poog om ‘n kwaliteitskurrikulum te lewer wat ons leerders aanmoedig om hul volle potensiaal te bereik.

Die kern van Courtrai se gees word perfek vasgevang in die skoollied. Die lied verenig leerders en wek vertroue op. Die skoollied is gedig deur mnr. M.M. Watters, vertaal deur mnr J.P. Gerber en getoonset deur mnr M. van Schalkwyk.

Daar is maar net een Bergvallei – 

Een skitterende rots,

maar net een Laerskool te kry,

Ons Perel en ons trots!

En stewig staan die grys graniet –

So staan ons skool, COURTRAI

Sy kinders sal nooit wankel nie,

as storms oor hul waai.

Geloof en Moed! Geloof en Moed!

Dit is ons blink banier

Ons is van Hugenote bloed

Courtrai sal seevier.

By Laerskool Courtrai glo ons dat skooldrag trots en aanvaarding bevorder. Dit het ook ‘n invloed op die leerders se houding en hul gedrag. Daarom het ons skoolklerewinkel alles wat leerders nodig het om trots, gevoel van aanvaarding, respek vir die skoolgemeenskap en die kinders te bevorder.

Daar is vir beide seuns en meisies toepaslike uniform opsies beskikbaar vir somer en winter. Daar is ook sportspesifieke kledingstukke beskikbaar vir alle vorme van liggaamlike opvoeding (Atletiek, hokkie, krieket, landloop, netbal, rugby, skaak, swem en tennis).