Home/Addendum tot die Skoolreëls en Gedragskode

Addendum tot die Skoolreëls en Gedragskode:

BEGRIPSOMSKRYWING

1. “Alle vorme van netheid” Verwys na onder andere –

 • nie kaalvoet met skooldrag aan nie
 • skoon liggaam en skooldrag
 • goedversorgde voorkoms ( gekamde hare, vasgemaak/ knippies, skoongeblaasde neuse, skoon naels)
 • goedgemanierde optrede en taalgebruik
 • tande geborsel in oggend
 • korrek geklee vir sportwedstryde
 • binnekant van skooltas en skoolbankomgewing – vervang verslete tasse
 • maak los skoenveters vas

2. “modegiere” Verwys na –

 • haarstyle – ‘step’ , ‘kuiwe’ , ‘slierte’ , ‘neksterte’, ‘kleurstroke’,’stywe vlegsels’, nr. 1-haarsny
 • opstoot van truimoue en truie om heupe vasknoop
 • los skoenveters
 • skoolkouse op enkels
 • uithang skoolhemde
 • armbandjies, advertensie-horlosies, nekhangertjies
 • naelverf, maskara, ringe

3. “positiewe beeld en optrede” Verwys na –

 • betyds wees vir afsprake – bv. skool, sportoefeninge en wedstryde
 • optrede en gedrag in die klas wat mede leerders help om beter te leer en werk
 • loop in die skoolgange i.p.v. hardloop
 • om stil te bly wanneer iemand anders praat, en te wag vir jou beurt
 • om vriendelik te groet
 • onder geen omstandighede op die skoolterrein of geklee in skooldrag kougom te kou nie
 • om (self-)gedissiplineerd te wees, veral wanneer jy alleen is

4. “sosiaal aanvaarbare norme” Verwys na –

 • geskikte kleredrag vir die geleentheid
 • om teenoor en in die teenwoordigheid van ander mense op te tree soos ‘n beskaafde, goed opgevoede persoon
 • aanvaarbare taalgebruik wat nie vuil-, vloek- of beledigende taal is nie
 • hand- of vingertekens wat onaanvaarbare betekenisse bedoel

5. “verantwoordelike optrede” Verwys na –

 • getrou jou huiswerk doen
 • rommel in ‘n vuillisdrom te gooi, en ander aan te moedig om dit ook te doen
 • getroue bywoning van oefeninge en/of wedstryde
 • nie voorwerpe in klaskamer rond te gooi nie
 • ordelik aan te tree in rye en ordelik te beweeg in gange
 • om ‘n afrigter betyds in kennis te stel as jy nie kan deelneem nie
 • reëls te gehoorsaam
 • om self te weet wanneer orde en stilte te handhaaf, soos bv. wanneer assessering gedoen word

6. “respek” Verwys na –

 • jou optrede teenoor iemand om te wys dat jy erken dat sy/hy belangrik genoeg is
 • die ordentlike manier waarop jy met iemand praat, en te let op jou taalgebruik
 • die gebruik van die woorde asseblief en dankie
 • ander se besittings of eiendom wat jy versigtig hanteer
 • om aan ‘n persoon met ‘n gebrek normaal te behandel en erkenning te gee vir wie of wat hy/sy is
 • om nooit iemand te behandel asof hy/sy minderwaardig is nie
 • om te erken dat jou ouers, onderwysers of ouer persone voor jou by ‘n deur mag in- of uitstap
 • weerhou jou daarvan om ongevraagde op- of aanmerkings aangaande ander persone te maak
 • om op te staan wanneer ‘n ouer persoon die klas binnekom
 • daardie heilige erkenning van die hoë gesag van die Here, Skepper van alles

7. “vandalisme” Verwys na –

 • die opsetlike, moedswillige beskadiging van eiendom, van ander maar ook jou eie
 • om met ‘n skerp voorwerp op skoolbanke te krap
 • om opsetlik met jou skoensole merke op die vloere van die skool te maak
 • om plante bv. boomtakke, te beskadig / af te breek
 • om die omheiningsdrade plat te le/ oop te buig, of te skaats op die krieketkolfblad
 • om stutwalle se klippe los te wikkel
 • om terwyl jy vervoer word in die bussies, die sitplekke te sny of met jou voete teen die banke te trap
 • om ander se kosblik/-houer rond te skop
 • om met skaatsplanke/J-borde, ens. op tennisbane of teen trappe of op sementstoepe te ry
 • om oor die omheining van die skoolterrein te klim en so skade aan te rig

8. “etos” van die skool …” Verwys na –

 • die tien morele waardes waarvoor ons skool bekend wil wees
 • die lewenswaardes waaraan ‘n Courtraier glo, en aan mekaar en ander wil bewys
 • dit wat ons wil doen om die lewe vir iemand anders beter te maak, uit dankbaarheid vir wat ons het en kry

9. “wangedrag” Verwys na –

 • daardie optrede wat teen die normaal aanvaarbare manier van lewe is
 • optrede wat ander se regverdige kanse benadeel, of selfs in gevaar stel
 • opsetlike pogings om mede leerders se geleentheid om te leer, benadeel
 • om goed rond te gooi, selfs iets soos ‘n uitveer, wat iemand anders se oog kan beskadig
 • oneerlike optrede bv. afskryf tydens eksamen, of om onwaar stories te vertel van iemand anders
 • die vat van iemand anders se eiendom, skree/gil in die klas of rond te hardloop in ‘n klaskamer

10. “wapen” Verwys na –

 • ‘n voorwerp waarmee jy iemand kan beseer.
 • daardie iets waarmee jy iemand gooi bv. ‘n uitveer, boek of pen
 • ‘n liniaal waarmee jy slaan of steek
 • ‘n mes, skerpgemaakte voorwerp of vuurwapen van enige aard

11. “boelie” Verwys na –

 • ‘n groter persoon wat ‘n ander afknou of iets afvat net omdat hy/sy groter is as die ander
 • die opsetlike benadeling van ‘n ander net omdat jy in ‘n beter posisie is
 • om in groepe rond te beweeg en dan ander te benadeel of bang te maak
 • om met woorde iemand bang te praat of te dreig of eise te stel
 • om allerhande tekens te wys met jou hande/vingers om dreigende ‘boodskappe’ te stuur

12. “naamskending” Verwys na –

 • om onwaar stories in verband met iemand anders rond te vertel
 • om iemand vals te beskuldig van ‘n daad, waarvoor jy geen bewyse het nie
 • om voor te gee dat jy ‘n skinderstorie by iemand gehoor het, terwyl jy weet dit is nie so nie
 • om self iets verkeerd te doen en dan ‘n naam te noem van iemand (onskuldige) anders

13. “afhanklikheidvormend” Verwys na –

 • om so gewoond te raak aan iets wat jy gebruik dat jy nie daarsonder kan klaarkom nie
 • medisyne soos pynpille, slaapdrankies, ens. wat jy meer as normal gebruik
 • enige middel wat jou ‘lekker’ laat voel of bedwelm, en wat jy dan meer en meer wil gebruik

14. “ongemagtigde” toegang … Verwys na –

 • om sonder die nodige toestemming te wees op ‘n plek waar toegang beperk word
 • om onder geen omstandighede kantore in die skool te betree sonder direkte toestemming nie
 • om in lêers of dokumentasie van ‘n onderwyser te blaai
 • om rekenaar webtuistes op te soek wat nie geskik is van iemand van jou ouderdom nie
 • om in ‘n mede-leerder se tas rond te krap

15. “beginsels van ordentlikheid” Verwys na –

 • optree op ‘n wyse wat getuig van goeie opvoeding tuis
 • goeie maniere
 • om ander mense in ag te neem
 • om ander ook geleentheid te gun
 • bedagsame optrede – groet, help, ondersteun,vriendelik

16. “tugmaatreëls” Verwys na –

 • regverdige optrede teenoor ‘n onaanvaarbare gedrag
 • regstellende optrede om swak gedrag reg te stel
 • optrede om jou bewus te maak van oortreding(s) ten opsigte van foute gemaak
 • herstel van orde na onordelike optrede

17. “ongewenste leesstof” Verwys na –

 • tydskrifte met inhoud wat nie geskik is vir ‘n bepaalde ouderdom kind nie
 • leesstukke waarvan die inhoud ‘lelike’ taalgebruik openbaar
 • leesstof wat skadelike, neerhalende of afbrekende opmerkings maak
 • leesstof wat bedoel om ander leerders polities te beinvloed