Home/Erekode

Erekode:

1. Ons erken God as ons Skepper en Heer.

2. Ons glo dat ons as burgers van ons land ‘n bydrae kan lewer.

3. Ons beloof trou aan die Republiek van Suid-Afrika.

4. Ons bely ons trou aan ons skool – ons Pêrel en ons Trots.

5. Ons erken dat ons onderwysers ons mentors is.

6. Ons eer en respekteer ons ouers en vertrou op hulle oordeel, leiding en ondersteuning.

7. Ons strewe om ons medemens met agting, respek en liefde te bejeën.

8. Ons het medelye met die lotgevalle van andere.

9. Ons neem uit die verlede die goeie en skep daaruit ‘n eie toekoms.

10. Ons beloof om ons leuse uit te leef: Fide et Virtute. (Geloof en Moed)